Skip links

Author: admin

Usługa 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit

Jak w Polsce prowadzi się własny biznes

Wyniki badania nastrojów mikro – i małych firm w II połowie 2015r. oraz prognozy na 2016 r. Raport z szóstej edycji badania Firmy.net przedstawia opinie przedsiębiorców o kondycji ich firm i warunkach do prowadzenia biznesu w Polsce na przełomie 2015 i 2016 roku. Przeanalizowane zostały

Badanie i analiza rynku pod względem preferencji klientów…

Badanie i analiza rynku pod względem preferencji klientów, atrakcyjności i zainteresowania ofertą dotycząca uruchomienia połączeń autobusowych na wyznaczonych trasach Przedmiot umowy dotyczy przeprowadzenia 2.440 wywiadów z zastosowaniem techniki CATI wśród mieszkańców 14 miast województwa mazowieckiego. Planowany termin zakończenia badania – 19 października 2015r.

Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim

Celem głównym analizy realizowanej na zlecenie Samorządu Województwa Dolnośląskiego jest: zdiagnozowanie zapotrzebowania na tworzenie białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim. Wyróżnione zostały dwa cele szczegółowe, które jednocześnie warunkują sposób organizacji badania i zbierania danych: a.i.1. Analiza zapotrzebowania na tworzenie białych miejsc pracy w

Perspektywy rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu – raport okresowy

Badanie pn. „Perspektywy rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu – raport okresowy” zrealizowane zostało przez Instytut Badań i Analiz Grupa OSB w okresie od 21 sierpnia do 9 października 2015 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji

Nauka dla innowacji

Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu pt. ,,Nauka dla innowacji”, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII, Działanie 8.2.1 PO KL.). Dotyczył on opracowania programu innowacyjnych działań marketingowych na rynku dodatków funkcjonalnych do żywności przedsiębiorstwa Trans-Mat Food w Ełku.

Raport V Edycja – Nastroje gospodarcze wśród małych firm w czerwcu 2015 r.

V edycja badania nastrojów gospodarczych wśród mikro – i małych firm w I połowie 2015 r. oraz prognozy na II połowę 2015 r. Dlaczego nastroje przedsiębiorców znów odwróciły się na pesymistyczne? Która branża najbardziej odczuwa skutki walki o klienta niską ceną? Kto jest większym optymistą a kto pesymistą – kobiety czy mężczyźni? Jakie

Badanie pn. „Kapitał intelektualny Mazowsza – badanie potencjału regionu”

Zakończyliśmy realizację rozpoczętego w maju br. badania Kapitału intelektualnego Mazowsza. Celem badania było zebranie i uporządkowanie wiedzy na temat kapitału intelektualnego Mazowsza, jak również podjęcie próby określenia możliwości wsparcia kapitału intelektualnego regionu, w tym w szczególności ustalenia jak budować/wzmacniać pozytywne relacje pomiędzy mieszkańcami regionu, umożliwiającymi

Badanie konsumenckie metodą FGI na potrzeby projektu…

Badanie konsumenckie metodą FGI na potrzeby projektu pn: „Innowacyjne produkty piekarnicze o właściwościach prozdrowotnych dla mieszkańców Warmii i Mazur” Celem badania było zidentyfikowanie grup liderów wśród potencjalnych konsumentów istniejących innowacyjnych produktów piekarniczych o właściwościach prozdrowotnych, określenie zainteresowania innowacyjnymi produktami piekarniczymi o właściwościach prozdrowotnych, określenie zainteresowania

Badanie pn. „Zaprojektowanie, realizacja i prezentacja wyników badania…”

Badanie pn. „Zaprojektowanie, realizacja i prezentacja wyników badania otoczenia społeczno-ekonomicznego spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim” Zakończyła się realizacja badania dotyczącego ekonomii społecznej. Badanie rozpoczęło się w marcu bieżącego roku. Celem głównym badania był opis otoczenia funkcjonowania spółdzielni socjalnych utworzonych w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia

Badanie pn. „Ewaluacja zewnętrzna jakości poradnictwa prawnego i obywatelskiego…”

Badanie pn. „Ewaluacja zewnętrzna jakości poradnictwa prawnego i obywatelskiego świadczonego w Regionalnych Ośrodkach Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego” 18 czerwca br. zakończona została ewaluacja zewnętrzna jakości poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach projektu „Pytasz – nie błądzisz. Ośrodki poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim”, współfinansowanego

Badanie pn.: „Analiza preferencji konsumenckiej oraz świadomości społeczeństwa odnośnie alergii…”

Badanie pn.: „Analiza preferencji konsumenckiej oraz świadomości społeczeństwa odnośnie alergii pokarmowej i spożywania produktów mlecznych” Celem zrealizowanego projektu badawczego była analiza preferencji konsumenckiej w zakresie spożywania produktów mlecznych oraz sposobu dokonywania ich wyboru, a także zbadanie poziomu świadomości społeczeństwa odnośnie alergii pokarmowej i związanych z

Badanie oraz publikacja pt.: ”Elbląski rynek pracy – dziś i perspektywy rozwoju do 2020r.”

Celem głównym badania lokalnego rynku pracy miasta Elbląga było uzyskanie wyników umożliwiających diagnozę stanu aktualnego jak i perspektyw jego rozwoju do 2020 roku. Wyniki odpowiadają na pytania dotyczące: 1. Występujących zagrożeń społeczno-gospodarczych;2. Działań przeciwko procesom spowolnienia gospodarczego;3. Branż, w których nastąpi  rozwój i zastój;4. Stworzenia

„Analiza lokalnego rynku pracy w Powiecie Skierniewickim oraz Powiecie Miasto Skierniewice z uwzględnieniem sytuacji osób bezrobotnych…”

„Analiza lokalnego rynku pracy w Powiecie Skierniewickim oraz Powiecie Miasto Skierniewice z uwzględnieniem sytuacji osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Celem zrealizowanego projektu badawczego było uzyskanie wyników odzwierciedlających aktualny stan lokalnego ryku pracy w

”Elbląski rynek pracy – dziś i perspektywy rozwoju do 2020r.”

Celem głównym badania lokalnego rynku pracy miasta Elbląga było uzyskanie wyników umożliwiających diagnozę stanu aktualnego jak i perspektyw jego rozwoju do 2020 roku. Wyniki odpowiadają na pytania dotyczące: 1. Występujących zagrożeń społeczno-gospodarczych;2. Działań przeciwko procesom spowolnienia gospodarczego;3. Branż, w których nastąpi  rozwój i zastój;4. Stworzenia

Analiza sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

„Analiza sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia ubóstwem w województwie podkarpackim w kontekście doboru właściwych instrumentów wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” Instytut Badań i Analiz, na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie realizuje projekt badawczy, którego celem jest określenie

Konferencja „Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich na przykładzie…

Konferencja: „Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego” 12 grudnia 2013 r., Przysiek k/Torunia, Hotel Daglezja. Konferencja skierowana do: członków organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, pracowników samorządów, przedsiębiorców i naukowców. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Do pobrania zaproszenie program konferencji formularz zgłoszenia

Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

        „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”Projekt opracowany przez Instytut Innowacyjności i Zrównoważonego Rozwoju – Fundacja Naukowa.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca

Badanie nastrojów gospodarczych małych firm w 2013 r.

Instytut Badań i Analiz Grupa OSB we współpracy z portalem Firmy.net przeprowadził badanie ankietowe wśród przedsiębiorców z sektora MŚP. W badaniu wzięło udział 2393 przedsiębiorców z całego kraju, z czego 90,9% stanowili mikroprzedsiębiorcy. Badanie miało na celu przedstawienie aktualnych i prognozowanych nastrojów gospodarczych charakteryzujących przedsiębiorstwa

Ocena funkcjonowania ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Instytut Badań i Analiz na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizuje badanie pn. „Ocena funkcjonowania ekonomii społecznej  w województwie warmińsko-mazurskim”. Celem głównym realizowanego projektu jest ocena użyteczności (adekwatności), skuteczności i trwałości systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w województwie warmińsko–mazurskim w ramach Priorytetu VII

Podziękowania za udział w Panelu Ekspertów w ramach badania pn. „Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast woj. podlaskiego”

Szanowni Państwo! Instytut Badań i Analiz Grupa OSB pragnie podziękować wszystkim osobom, które uczestniczyły w Panelu Ekspertów i podzieliły się swoją wiedzą i przemyśleniami w dyskusji na temat badania pn. „Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa podlaskiego”. Zespół Ekspertów Instytutu Badań i Analiz

Podziękowania za udział w Zogniskowanych Wywiadach Grupowych (FGI)

Szanowni Państwo! W związku z zakończeniem realizacji Zogniskowanych Wywiadów Grupowych (FGI) w ramach badania „Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa podlaskiego” przeprowadzonych wśród mieszkańców województwa podlaskiego, Instytut Badań i Analiz Grupa OSB pragnie podziękować wszystkim osobom, które uczestniczyły w wywiadach i podzieliły się

Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) w ramach badania „Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa podlaskiego”

W ramach badania „Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa podlaskiego” zostaną zorganizowane Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI). Zogniskowane Wywiady Grupowe przeprowadzone zostaną w 3 grupach maksymalnie po 12 osób w każdej grupie. W wywiadach uczestniczyć będą mieszkańcy wsi i małych miast województwa podlaskiego. Celem

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję