Skip links

Author: admin

Badania osób bezrobotnych do 30 roku życia i po 45 roku życia w powiecie oleckim

Badania realizowane przez Instytut Badań i Analiz na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku. Cele badania: zdefiniować bariery utrudniające podjęcie zatrudnienia, wskazać propozycje rozwiązań niwelujących bariery utrudniające zatrudnienie, uzyskać odpowiedź na pytanie dlaczego wcześniej podjęte działania aktywizujące wobec osób bezrobotnych nie przyniosły efektu w postaci

Znów rośnie bezrobocie

12,8 % bezrobocia to wynik najwyższy od lat. W kraju już ponad 2 mln osób jest bez pracy. Czy tendencję wzrostową uda się powstrzymać? Czytaj dalej – Dr Dariusz Śledź, „Gazeta Finansowa” 5-11.03.2010 12,8 % bezrobocia to wynik najwyższy od lat. W kraju już ponad

Zapraszamy na darmowe szkolenie!

Chciałbyś pozyskać środki finansowe dla swojej organizacji czy stowarzyszenia? Przyjdź 16 lutego na darmowe szkolenie i odkryj nowe możliwości finansowania! Z A P R O S Z E N I E Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski wraz z partnerami Grupą OSB i Warmińsko Mazurskim Sejmikiem

Lokalny rynek pracy w Skierniewicach

Dr Dariusz Śledź, Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Grupy Olsztyńskiej Szkoły Biznesu weźmie udział w konferencji dotyczącej lokalnego rynku pracy w Powiecie Skierniewickim i Powiecie Miasto Skierniewice. Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Grupy Olsztyńskiej Szkoły Biznesu dr Dariusz Śledź, został zaproszony przez dyrektora Powiatowego Urzędu

Dyrektor Grupy OSB weźmie udział w konferencji w ramach badania pt. „Sytuacja przedsiębiorców w powiatach województwa zachodniopomorskiego”.

Dyrektor Grupy OSB weźmie udział w konferencji w ramach badania pt. „Sytuacja przedsiębiorców w powiatach województwa zachodniopomorskiego”. Adam Ziomek, Dyrektor Grupy Olsztyńskiej Szkoły Biznesu, został zaproszony na konferencję organizowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. Zespół ekspertów Instytutu Badań

Konferencja kończąca projekt

Dziękujemy Państwu za udziału 25 i 26 listopada w konferencji kończącej projekt. Projekt pt. „Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko- mazurskiego” realizowany przez Instytut Badań i Analiz Grupy Olsztyńskiej Szkoły Biznesu, na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, znajduje się w końcowej

Uchroń dane twojej firmy lub instytucji

Nie wiesz, jak chronić poufne dane firmy czy urzędu? Chcesz zapobiec wyciekowi danych? Przyjdź 22 października na bezpłatną konferencję!Grupa OSB zZaprasza Państwa na bezpłatną konferencję informacyjną nt.„Wywiad gospodarczy jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem”Szkolenie będzie prowadzone przez wybitnego specjalistę służb specjalnych p. płk inż. Andrzeja Sąsiadka. Harmonogram

Badania pt. „Sytuacja przedsiębiorców w powiatach województwa zachodniopomorskiego” w ramach projektu REGIONALNY BAROMETR GOSPODARKI

Badania realizowane są dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Dotyczą sytuacji przedsiębiorców w powiatach województwa Zachodniopomorskiego. Czas realizacji: wrzesień 2009 – listopad 2009. Badania realizowane wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim a także przeprowadzane z regionalnymi i powiatowymi ekspertami rynku pracy oraz wśród przedstawicieli

Badania: „Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych – diagnoza dla Miasta Mława”

Badania jakościowo – ilościowe realizowane na zlecenie Burmistrza Miasta Mława.Czas realizacji: lipiec 2009 – marzec 2010. Celem badania jest przeprowadzenie pilotażowego badania, zadaniem którego jest stworzenie stabilnego systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą odpowiadającego potrzebom przedsiębiorców na analizowanym terenie. Badania będą wykonywane wśród prowadzących działalność

Konferencja kończąca projekt

Instytut Badań i Analiz OSB zaprasza 2 kwietnia 2009 r. na konferencję dotyczącą opracowywania profili zużycia gazu i prezentującą wyniki projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04 „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii”. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Instytut Badań i Analiz OSB zapraszają na konferencję inaugurującą projekt Transition Facility

Konferencja inaugurująca projekt

Instytut Badań i Analiz organizowało 4 lutego 2009 r. konferencję inaugurującą Badanie jakościowo-ilościowe „Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego” realizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w ramach poddziałania 8.1.4 PO KL „Przewidywanie zmiany gospodarczej”, projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja podsumowująca projekt badawczy

Instytut Badań i Analiz OSB wraz z Marszałkiem Województwa Lubelskiego zorganizowała 21.01.2009 r. konferencję podsumowującą projekt badawczy „Analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognoza zmian społeczno gospodarczych w województwie lubelskim” inicjujący funkcjonowanie regionalnego systemu zarządzania zmianą gospodarczą. PROGRAM KONFERENCJI współorganizowanej przez Instytut Badań i Analiz

Celem badań jest stworzenie zorganizowanego systemu

Instytut Badań i Analiz realizuje badania jakościowo-ilościowe „Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego” realizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w ramach poddziałania 8.1.4 PO KL „Przewidywanie zmiany gospodarczej”, projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem badań jest stworzenie zorganizowanego systemu

Przeprowadzenie badań oraz przygotowanie raportu merytorycznego z zakresu sektora gazowego w ramach projektu Transition Facility

Przeprowadzenie badań oraz przygotowanie raportu merytorycznego z zakresu sektora gazowego w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04 „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii”. Na zlecenie: Fundacja „Fundusz Współpracy” w Warszawie Ul. Górnośląska 4a 00-444 Warszawa Czas realizacji: 16.VII.2008-16.V.2009 Celem badania jest następujący zakres tematyczny: Zadanie 1 – Analiza

„Badanie i analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowanie zmian społeczno – gospodarczych zachodzących w regionie oraz promocja wyników badań”

„Badanie i analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowanie zmian społeczno – gospodarczych zachodzących w regionie oraz promocja wyników badań” na zlecenie: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, czas realizacji: 8.X.2008-30.I.2009 Cel i zakres badania Problematyka badania będzie obejmować zagadnienia: przedsiębiorczość i innowacyjne technologie, nowoczesne rolnictwo i

Badania lokalnego rynku pracy w powiecie piotrkowskim

Badania lokalnego rynku pracy w powiecie piotrkowskim – badania aktualnych i przyszłościowych potrzeb zatrudnieniowych w kontekście kształcenia zawodowego na lokalnym rynku pracy w związku z realizacją projektu „Profesjonalny partner na rynku pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję