Skip links

Celem badań jest stworzenie zorganizowanego systemu

Instytut Badań i Analiz realizuje badania jakościowo-ilościowe „Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego” realizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w ramach poddziałania 8.1.4 PO KL „Przewidywanie zmiany gospodarczej”, projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem badań jest stworzenie zorganizowanego systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą odpowiadającego zdiagnozowanym potrzebom MŚP w województwie warmińsko-mazurskim, a w szczególności:

  • poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą poprzez zbadanie i analizę roli MŚP w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego (w powiązaniu z systemem edukacji oraz wolnymi zasobami pracy w regionie),
  • znaczna poprawa dostępności do informacji dotyczących sektora MŚP (portal internetowy, materiały drukowane),
  • upowszechnianie i wymiana informacji na temat sektora MŚP w województwie poprzez działania promocyjne

Teren badań: województwo warmińsko-mazurskie.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję