Skip links

Badania społeczne

Instytut Badań i Analiz specjalizuje się w badaniach o tematyce społecznej. Tematyka badań obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z organizacją życia społecznego, występujących w nim zjawisk i zachodzących procesów, w tym m.in.:

  • migracji,
  • wykluczenia społecznego (ubóstwo i izolacja społeczna),
  • oceny kompetencji i wyborów edukacyjnych dokonywanych przez uczniów na poziomie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, średnich ogólnokształcących i wyższych,
  • badania opinii mieszkańców (badania sondażowe) na temat warunków życia, poczucia bezpieczeństwa oraz oceny infrastruktury technicznej, instytucjonalnej, edukacyjnej i transportowej.

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję