Skip links

Badania ewaluacyjne

Instytut Badań i Analiz prowadzi badania ewaluacyjne, których rezultatem jest ocena interwencji realizowanej przez jednostki rządowe i samorządowe:

 • szacunkowa – przed rozpoczęciem realizacji programu (ewaluacja ex-ante),
 • w połowie realizacji programu (mid term),
 • pełna – po zakończeniu realizacji programu (ex-post),
 • uzupełniająca wyżej wymienione typy ewaluacji (on-going).

Zakres ewaluacji obejmuje m.in. działania w zakresie:

 • osiąganych rezultatów realizacji programów,
 • aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy,
 • wzrostu innowacyjności w gospodarce,
 • budowania współpracy sfery nauki z gospodarką,
 • kreowania współpracy trójsektorowej,
 • wsparcia instytucji pomocy społecznej,
 • projektów szkoleniowych.

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję