Skip links

Informacja o administratorze danych

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
    GRUPA OSB s.c. Adam Ziomek, Nina Ziomek-Sędrowska, ul. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn, NIP 739-352-11-41, zwana dalej Administratorem.
  2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowych, przedstawienia oferty handlowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  4. Podanie danych jest niezbędne do nawiązania kontaktu.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do:
    • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
    • przenoszenia danych,
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
    • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję