Skip links

Przeprowadzenie badań oraz przygotowanie raportu merytorycznego z zakresu sektora gazowego w ramach projektu Transition Facility

Przeprowadzenie badań oraz przygotowanie raportu merytorycznego z zakresu sektora gazowego w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04 „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii”. Na zlecenie: Fundacja „Fundusz Współpracy” w Warszawie Ul. Górnośląska 4a 00-444 Warszawa

Czas realizacji: 16.VII.2008-16.V.2009

Celem badania jest następujący zakres tematyczny:

Zadanie 1 – Analiza możliwości powstania konkurencji na rynku gazu, w tym:
Zadanie 2 – Metodologia rozliczeń niezbilansowania dla małych odbiorców, w tym:
Zadanie 3 – Opracowanie standardów opomiarowania i transmisji danych ułatwiających skuteczną zmianę sprzedawcy, w tym:
Zadanie 4 – Analiza kosztów zmiany sprzedawcy, które będą poniesione przez przedsiębiorstwa dystrybucyjne, w tym:
Zadanie 5 – Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowej konferencji dotyczącej opracowywania profili zużycia gazu wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych i z prezentacją wyników Raportu merytorycznego.

Teren/obszar badań: badania międzynarodowe.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję