Skip links

Badania lokalnego rynku pracy w powiecie piotrkowskim

Badania lokalnego rynku pracy w powiecie piotrkowskim – badania aktualnych i przyszłościowych potrzeb zatrudnieniowych w kontekście kształcenia zawodowego na lokalnym rynku pracy w związku z realizacją projektu „Profesjonalny partner na rynku pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na zlecenie PUP w Piotrkowie Trybunalskim. Czas realizacji: 2.X.2008-27.XI.2008.

Badanie będzie dotyczyło pracodawców oraz publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu piotrkowskiego i miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zakres badania wśród pracodawców obejmie:

  • prognozę zatrudnienia,
  • rozpoznanie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowniczych (stworzenie listy zawodów poszukiwanych w regionie)
  • rozpoznanie potrzeb pracodawców w zakresie różnych form wsparcia proponowanych przez urząd.
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję