Skip links

IV Edycja Badania pn. „Nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w II półroczu 2014 r.”

Badanie nastrojów gospodarczych zrealizowane zostało na przełomie października i listopada 2014 r. z zastosowaniem techniki CAWI. Analiza przeprowadzona została w oparciu o opinie 1575 przedstawicieli przedsiębiorstw.

Badanie jest kolejnym z cyklicznie realizowanym badaniem prowadzonym przez Instytut Badań i Analiz GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu we współpracy z portalem Firmy.net.

Rezultatem badania była ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z sektora MSP w II półroczu 2014 r. oraz określenie, czy przewidywany w I połowie 2014 r. przez przedsiębiorców kierunek zmiany znalazł potwierdzenie w ich działalności gospodarczej. Ponadto, w oparciu o deklaracje przedsiębiorców analizie poddany został przewidywany kierunek zmiany na okres nadchodzącego półrocza.

Dodatkowo zebrane zostały informacje na temat:

  • zróżnicowania strukturalnego zmiany poziomu zatrudnienia,
  • aktywności przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej,
  • czynników determinujących rozwój sektora MSP w Polsce.

W wyniku przeprowadzonych badań powstał raport z badań.

 

>>>Link do raportu<<<

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję