Skip links

Badanie nastrojów gospodarczych małych firm w 2013 r.

Instytut Badań i Analiz Grupa OSB we współpracy z portalem Firmy.net przeprowadził badanie ankietowe wśród przedsiębiorców z sektora MŚP. W badaniu wzięło udział 2393 przedsiębiorców z całego kraju, z czego 90,9% stanowili mikroprzedsiębiorcy.

Badanie miało na celu przedstawienie aktualnych i prognozowanych nastrojów gospodarczych charakteryzujących przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Badanie przeprowadzono z zastosowaniem techniki CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wywiad wspomagany komputerowo przy pomocy strony www). W badaniu wzięły udział przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane na portalu Firmy.net.

W wyniku przeprowadzonych badań powstały następujące raporty:

  – raport z badań,

  – raport z badań wg branż,

  – krótki raport podsumowujący.

 

Pełny raport „Nastroje gospodarcze wśród małych firm w 2013 r.”

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję