Skip links

Panel Ekspertów w ramach badania „Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast woj. podlaskiego”.

W ramach badania „Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa podlaskiego” zostanie zorganizowany Panel Ekspertów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2013 r. o godz. 11.30w siedzibie T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o w Białymstoku., ul. Malmeda 1 (II piętro – sala konferencyjna).

Panel Ekspertów stanowi w badaniu technikę projektowania przyszłych działań/inicjatyw, które mają podnosić aktywność zawodową mieszkańców wsi i małych miast.

W spotkaniu dyskusyjnym uczestniczyć będą przedstawiciele instytucji publicznych na poziomie regionalnym (WUP), jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatowym (PUP) oraz organizacji pozarządowych.

Spotkanie oparte będzie na dialogu i konsultacji pomiędzy ekspertami a zespołem badawczym w zakresie rekomendacji służących podniesieniu aktywności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję