Skip links

„Analiza lokalnego rynku pracy w Powiecie Skierniewickim oraz Powiecie Miasto Skierniewice z uwzględnieniem sytuacji osób bezrobotnych…”

„Analiza lokalnego rynku pracy w Powiecie Skierniewickim oraz Powiecie Miasto Skierniewice z uwzględnieniem sytuacji osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”.

Celem zrealizowanego projektu badawczego było uzyskanie wyników odzwierciedlających aktualny stan lokalnego ryku pracy w Powiecie Skierniewickim oraz Mieście Skierniewice. Wyniki umożliwiły odpowiedzi na pytania o:
1. Sytuacje demograficzną;
2. Sytuacje gospodarczą;
3. Aktywność ekonomiczną ludności;
4. Bezrobocie w tym jego przyczyny, bariery w podjęciu zatrudnienia, kwalifikacje bezrobotnych;
5. Wynagrodzenia;
6. Zawody deficytowe i nadwyżkowe;
7. Oferty pracy;
8. Planowane inwestycje i zwolnienia grupowe;
9. Sytuację rynkową lokalnych przedsiębiorców oraz bariery, stan i prognozę zatrudnienia; preferencje w zakresie kompetencji pracowników;
10. Wsparcie jakie zostało udzielone zarówno bezrobotnym jak i pracodawcom ze strony PUP, a także dalsze oczekiwane formy pomocy.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję