Skip links

Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) w ramach badania „Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa podlaskiego”

W ramach badania „Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa podlaskiego” zostaną zorganizowane Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI).

Zogniskowane Wywiady Grupowe przeprowadzone zostaną w 3 grupach maksymalnie po 12 osób w każdej grupie. W wywiadach uczestniczyć będą mieszkańcy wsi i małych miast województwa podlaskiego.

Celem organizowanych spotkań będzie dialog i konsultacja wstępnie opracowanych wniosków z mieszkańcami, których bezpośrednio dotyczy problem zagrożenia marginalizacją zawodową na rynku pracy. Spotkania oparte na dyskusji pozwolą z jednej strony zgromadzić nowe dane, z drugiej strony skonsultować i poddać ocenie wstępnie opracowane wyniki. Uczestnicy spotkań będą mogli wnieść nowe informacje do badania oraz będą pełnić rolę doradców.

W dniach 23-25.07.2013 r. zaplanowano realizację spotkań FGI w każdym z trzech podregionów województwa podlaskiego (podregion białostocki, łomżyński i suwalski). Kryterium wyboru uczestników do każdej z 3 grup dyskusyjnych będzie:

  • Miejsce zamieszkania:

           – miasto do 20 tys. mieszkańców,

           – wieś.

  • Płeć:

           – kobiety,

           – mężczyźni.

Terminy spotkań dyskusyjnych w dniach 23-25.07.2013 r.:

  • 23.07.2013 r., godz. 11.00 – podregion suwalski, Ośrodek  Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio
    w Kuriance,
  • 24.07.2013 r., godz. 11.00 – podregion łomżyński, Centrum Kultury Gminy Kolno
    we wsi Zabiele,
  • 25.07.2013 r., godz. 11.00 – podregion białostocki, Dom Kultury w Łapach.
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję