Skip links

Badanie pn. „Zaprojektowanie, realizacja i prezentacja wyników badania…”

Badanie pn. „Zaprojektowanie, realizacja i prezentacja wyników badania otoczenia społeczno-ekonomicznego spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim”

Zakończyła się realizacja badania dotyczącego ekonomii społecznej. Badanie rozpoczęło się w marcu bieżącego roku. Celem głównym badania był opis otoczenia funkcjonowania spółdzielni socjalnych utworzonych w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” oraz testowanie modeli finansowania PES i OWES.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję