Skip links

Perspektywy rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu – raport okresowy

Badanie pn. „Perspektywy rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu – raport okresowy” zrealizowane zostało przez Instytut Badań i Analiz Grupa OSB w okresie od 21 sierpnia do 9 października 2015 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

Celem badania było zebranie i uporządkowanie informacji na temat innowacji społecznych na Mazowszu, jak również podjęcie próby opracowania rekomendacji dla władz Mazowsza w zakresie możliwości pobudzania rozwoju innowacji społecznych w regionie, sposobu pozyskiwania informacji w tym zakresie oraz projektowania i upowszechniania innowacji społecznych na Mazowszu.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję