Skip links

”Elbląski rynek pracy – dziś i perspektywy rozwoju do 2020r.”

Celem głównym badania lokalnego rynku pracy miasta Elbląga było uzyskanie wyników umożliwiających diagnozę stanu aktualnego jak i perspektyw jego rozwoju do 2020 roku. Wyniki odpowiadają na pytania dotyczące:

1. Występujących zagrożeń społeczno-gospodarczych;
2. Działań przeciwko procesom spowolnienia gospodarczego;
3. Branż, w których nastąpi  rozwój i zastój;
4. Stworzenia warunków dla rozwoju firm działających na terenie Elbląga;
5. Zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w perspektywie do 2020 roku;
6. Oceny przygotowania zawodowego absolwentów szkół oraz stopnia dopasowania oferty edukacyjnej do obecnych i przyszłych potrzeb i wymogów lokalnego rynku pracy.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję